> Aparatura pomiarowa > Wielkości nieelektryczne > mierniki grubości powłok (warstwomierze) Foliowy wzorzec grubości

Dodatkowa folia wzorcowa do warstwomierzy
przykładowa folia
KOK
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena netto (bez VAT)150,00 zł
Cena brutto (z VAT)184,50 zł
Podatek 34,50 zł
Cena / kg:
Sztuk w magazynie: 0


Termin dostawy 3-4dni robocze
Opis produktu

Foliowy wzorzec grubości o wymiarach 75mm x 35mm  

Folia wzorcowa imituje powłokę ochronną na podłożach malarskich i galwanicznych.

Wykonana z poliwęglanu o wysokiej stabilności pomiarowej i odporności temperaturowej

 

Zamawiając należy podać grubość dopuszczając tolerancje zgodną z poniższą tabelą

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA: 

Dodatkowa folia wzorcowa  o grubości 10µm   szt. 1    ( Realny zakres dostawy to grubość od 7µm do13µm )

Ze względu na wiele wykonań niektóre grubości nie są dostępne w krótkim czasie

 

Folie spełniają warunki zawarte w normie PN-EN ISO 2178.

Nie dostarczamy świadectwa wzorcowania folii.

Do folii dołączona jest deklaracja zgodności wraz z zakresami odchyłek

 

Karta katalogowa PDF PDF foto

  • Do adiustacji (ustawiania dokładności), wzorcowania (wyznaczania błędów wskazań) oraz sprawdzania (orzekania o zgodności ze specyfikacją) warstwomierzy (mierników grubości powłok) magnetycznych, prądowirowych i ultradźwiękowych, a także do grubościomierzy magnetycznych do butelek

  • Do użytku między innymi w lakierniach samochodowych, galwanizerniach oraz laboratoriach badawczych i wzorcujących

  • Do kładzenia na podłoża malarskie i galwaniczne przy adiustacji i na płytki zerowe (stalowe lub aluminiowe) przy wzorcowaniu ,  sprawdzaniu warstwomierzy

  • Do stosowania w temperaturze otoczenia 5-25 °C

  • Chronić w szczególności przed pogięciem, porysowaniem, przegrzaniem i przechłodzeniem

  • Przy częstym użytkowaniu wymieniać co najmniej raz do roku

 

Zaprojektowane w 1981 r. w Instytucie Mechniki Precyzyjnej w Warszawie i odtąd produkowane stale dla potrzeb przemysłu polskiego, zgodnie z Polską Normą PN-H-04623 oraz normą zakładową ZN-BDS-1

 

 

SPECYFIKACJA NA PODSTAWIE NORMY ZAKŁADOWEJ ZN-BDS-1:2016
Grubość nominalna¹ Tolerancja dostawy² Błąd dopuszczalny³
ok. 8 µm ± 1 µm (7-9 µm) ± 2 µm
ok. 10 µm ± 3 µm (7-13 µm) ± 2 µm
ok. 15 µm ± 5 µm (10-20 µm) ± 2 µm
ok. 21 µm ± 5 µm (16-26 µm) ± 2 µm
ok. 30 µm ± 5 µm (25-35 µm) ± 2 µm
ok. 50 µm ± 5 µm (45-55 µm) ± 2 µm
ok. 75 µm ± 5 µm (70-80 µm) ± 2 µm
ok. 100 µm ± 5 µm (95-105 µm) ± 5 µm
ok. 125 µm ± 5 µm (120-130 µm) ± 5 µm
ok. 145 µm ± 5 µm (140-150 µm) ± 5 µm
ok. 200 µm ± 10 µm (190-210 µm) ± 5 µm
ok. 250 µm ± 40 µm (210-290 µm) ± 5 µm
ok. 300 µm ± 20 µm (280-320 µm) ± 5 µm
ok. 550 µm ± 50 µm (500-600 µm) ± 10 µm
ok. 900 µm ± 100 µm (800-1000 µm) ± 10 µm
ok. 1900 µm ± 100 µm (1800-2000 µm) ± 20 µm
ok. 4000 µm ± 100 µm (3900-4100 µm) ± 20 µm

UWAGA METROLOGICZNA:

Ponieważ dostawa folii wzorcowej o grubości identycznej z grubością powłoki mierzonej przez klienta jest praktycznie niemożliwa  standardowo przyjęto, że warstwomierz (miernik grubości powłok) adiustuje się lub wzorcuje przy użyciu folii wzorcowej o grubości zbliżonej do grubości powłoki mierzonej, a niekoniecznie z nią identycznej.

 

 

PRZYPISY

¹ Grubość naniesiona na etykiecie znamionowej danej folii wzorcowej, mieszcząca się w tolerancji dostawy.

² Dopuszczalny zakres dostawy grubości nominalnej względem grubości nominalnej oferowanej w w/w tabeli.

³ Maksymalna dopuszczalna obustronna odchyłka od grubości nominalnej danej folii wzorcowej, umieszczona na etykiecie znamionowej po grubości nominalnej i znaku ±.

* Norma zakładowa ZN-BDS-1, wydana po raz pierwszy w 2014 r. w celu zastąpienia wycofanej w 2006 r. Polskiej Normy PN-H-04623. Rewizja normy zakładowej z 2015 r. wprowadziła wersję folii premium, tolerancje dostaw oraz zmieniła wartości błędów granicznych; rewizja z 2016 r. zniosła wersję folii premium.