> Aparatura pomiarowa > Wielkości elektryczne > Sonel - mierniki parametrów sieci > Mierniki pętli zwarcia > Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych MPI-502 + certyfikat kalibracji

MPI-502 (WMPLMPI502) Miernik 2w1 RCD + impedancja pętli
Sonel MPI-502Sonel MPI-502
MPI-502 karta katalogowa
MPI-502 instrukcja obsługi
MPI-502 deklaracja CE
MPI porównanie modeli
KOK
Cena podstawowa netto3080,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena netto (bez VAT)2682,00 zł
Cena brutto (z VAT)3298,86 zł
Rabat 13%
Podatek 616,86 zł
Cena / kg:
Sztuk w magazynie: 0
Produkt na zamówienie
Opis produktu
Meraserw miernik Sonel MPI-502

Najnowszy miernik w ofercie Sonel .Miernik zastępuje dotychczas produkowany model MIE-500. MPI-502 to miernik 2 w 1 .Przyrząd pozwala na wykonywanie pomiarów:

 • impedancji pętli zwarciowej;
 • parametrów wyłączników różnicowoprądowych;
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557);
 • napięcia i częstotliwości sieci.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej może być prowadzony dla szerokiego zakresu napięć (100...440V) w obwodach L-N, L-L, L-PE. Pomiary wykonywane są metodą gwarantującą dużą dokładność wyniku (zakres pomiarowy wg. PN-EN61557 w przedziale 0,13...2000). MPI-502 umożliwia również pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodzie L-PE dla sieci zabezpieczonych wyłącznikami RCD, który odbywa się bardzo małym prądem, lecz w sposób zapewniający również bardzo dużą dokładność. 
Kolejną funkcją MPI-502 jest pomiar wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A; zwykłych, selektywnych oraz krótkozwłocznych. Pomiary mogą być wykonywane również w trybie Auto (kilka wybranych pomiarów RCD bez konieczności ich kolejnego wyzwalania, łącznie z pomiarem pętli zwarciowej). Unikatową funkcją jest możliwość pomiaru czasu i prądu zadziałania przy tylko jednym wyzwoleniu wyłącznika.
Zapisywane do pamięci wyniki pomiarów można przesłać bezprzewodowo do komputera.

Nowoczesna obudowa z dużym, czytelnym wyświetlaczem oferuje wygodę użytkowania, a także zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem. MPI-502 to idealny wybór dla osób preferujących urządzenia małe i poręczne. 
Dane techniczne MPI-502

 • Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):
  - pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V,    230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65Hz,
  - pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania  wyłączników różnicowoprądowych.
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
  - pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych  prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500mA,
  - pomiar IA
  - pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD,
  - rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem,
  - pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD.
 • Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
 • Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  - pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200mA
  - autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów,
  - pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.
 • Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
 • Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
 • Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. 

   

 • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

Wyrób spełnia wymagania EMC (odpornośc dla środowiska przemysłowego) 
wg norm PN-EN 61326-1:2006 i PN-EN 61326-2-2:2006.

Bezpieczeństwo elektryczne:
- rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
- kategoria pomiarowa: IV 300V (III 600V) wg PN-EN 61010-1
- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67

Pozostałe dane techniczne:
- wymiary: 220 x 98 x 58mm
- masa miernika:  ok. 1kg
- czas do samowyłączenia (auto-off):    300, 600, 900 sekund lub brak
- ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę)

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 7,6/13,3A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999Ω
(dla przewodu pomiarowego 1,2m) oraz 0,19...1999Ω (dla WS-01 i WS-04).

Zakres wyświetlania  Rozdzielczość  Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω

• Napięcie nominalne pracy UnL-N/ UnL-L: 220/380V, 230/400V, 240/415V,
• Zakres roboczy napięć: 180…270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460V (dla ZL-L),
• Częstotliwość nominalna sieci fn: 50Hz, 60Hz,
• Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6A (przy 230V), 13,3A (przy 400V),
• Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL      
 

Zakres wyświetlania  Rozdzielczość  Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 5 cyfr) wartości ZS
20,0...199,9Ω 0,1Ω

obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200Ω.

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE  w trybie  RCD - bez wyzwalania wyłączników RCD        
Pomiar prądem <15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,51...1999,9Ω

Zakres wyświetlania  Rozdzielczość  Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999Ω

• nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn ≥ 30mA,
• napięcie nominalne pracy Un: 220V, 230V, 240V,
• zakres roboczy napięć: 180...270V,
• częstotliwość nominalna sieci fn: 50Hz, 60Hz,
• kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL tryb RCD        

Zakres wyświetlania  Rozdzielczość  Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr) wartość ZS
20,0...199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr) wartość ZS

• obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200Ω.

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 180...270V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres  Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0...300ms

1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0...150ms
5*IΔn 0...40ms
Selektywny 0,5*IΔn 0...500ms
1*IΔn
2*IΔn 0...200ms
5*IΔn 0...150ms

• możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu.

Pomiar napięć

Zakres  Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0V...299,99V 0,1V ±(2% w.m. + 6 cyfry)
300V...500V 1V ±(2% w.m. + 2 cyfry)


Pomiar częstotliwości

Zakres  Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0V...65,0Hz 0,1Hz ±(1% w.m. + 1 cyfra)

Pomiar napięcia dotykowego (UB) odniesionego do nominalnego prądu różnicowego.

Zakres  Rozdzielczość Rozdzielczość Błąd podstawowy
0..9,9V 0,1V 0,4 x IΔn 10% w.m. ± 5 cyfr 
 
10,0..99,9V 0...15%  w.m.

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego.

Prąd nominalny  Zakres pomiarowy  Rozdzielczość Prąd pomiarowy  Błąd podstawowy
10mA 3,3...10,0mA 0,1mA 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn ±5%IΔn
30mA 9,0...30,0mA
100mA 33...100mA 1mA
300mA 90...300mA
500mA 150...500mA

• możliwe rozpoczęcie pomiaru od narastającego lub opadającego zbocza  wymuszanego prądu upływu.

Pomiar prądu zadziałania RCD Idla prądu różnicowego jednokierunkowego 
 

Prąd nominalny  Zakres pomiarowy  Rozdzielczość Prąd pomiarowy  Błąd podstawowy
10mA 4...20,0mA 0,1mA 0,35xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0...42,0mA 0,35xIΔn..1,4xIΔn
100mA 40,0...140mA 1mA
300mA 120...420mA

• Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji akres pomiarowy wg IEC61557: 0,12...400Ω
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...400Ω

• napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V,
• prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA,
• kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych,
• pomiary dla obu polaryzacji prądu. 

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:
PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie omiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)