Zwiń/rozwiń

Manometry z urządzeniem kontaktowym SwitchGAUGE znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie ciśnienie procesu musi być wskazane na miejscu z jednoczesnym zamykaniem lub otwieraniem obwodu elektrycznego.Elektryczne urządzenia kontaktowe powodują zamknięcie lub otwarcie elektrycznego obwodu sterowania w zależności od miejsca, w którym znajduje się wskazówka urządzenia pomiarowego.Punkt aktywacji styku jest regulowany w pełnym zakresie podziałki skali. Zwykle styki są instalowane za tarczą, a w niektórych przypadkach do tarczy.Mechanizm styku nie powoduje zakłóceń odchylenia wskazówki urządzenia (wskazówka rzeczywistej wartości).Możliwość regulacji nastawy wartości wymaganej za pomocą klucza z przodu obudowy.Urządzenia kontaktowe składają się z szeregu styków, które można ustawić dokładnie w tym samym punkcie nastawy.Uruchomienie styków następuje, gdy występuje górne lub dolne odchylenie wskazówki od wybranej wartości

PGS21

Manometr  z urządzeniem kontaktowym

Przyłącze mosiądz

Model PGS.21.100  ( tarcza 100mm)

Model PGS.21.160  ( tarcza 160mm)

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 15-20dni roboczych  

Karta Katalogowa PGS.21 PDF foto

 

Karta katalogowa styki PDF foto 

 

Manometr z rurką Bourdona, z urządzeniem kontaktowym

Wersja ze stali CrNi

Model PGS.23.100  ( tarcza 100mm)

Model PGS.23.160  ( tarcza 160mm)

Dostępna wersja z płynem wypełniającym obudowę

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 15-20dni roboczych  

Karta Katalogowa PGS.23 PDF foto

 

Karta katalogowa styki PDF foto 

PGS23
PGS43

Manometr membranowy z urządzeniem kontaktowym

Wersja ze stali CrNi

Model PGS.43.100  ( tarcza 100mm)

Model PGS.43.160  ( tarcza 160mm)

Dostępna wersja z płynem wypełniającym obudowę

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych   

Karta Katalogowa PGS.43 PDF foto

 

Karta katalogowa styki PDF foto 

Manometr różnicowy z urządzeniem kontaktowym

Wersja ze stali CrNi , konstrukcja spawana

Model DPGS.43.100  ( tarcza 100mm)

Model DPGS.43.160  ( tarcza 160mm)

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych 

Karta Katalogowa DPGS.43 PDF foto

Karta katalogowa styki PDF foto 

DPGS43
PGS23.063

Manometr z rurką Bourdona, z urządzeniem kontaktowym

Wersja ze stali CrNi

Model PGS.23.063  (tarcza 63mm) 

Manometr w wykonaniu bezpiecznym S3 ( 232.30.063)

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych  

 

Karta Katalogowa PGS.23.063 PDF foto

Manometr z rurką Bourdona, z urządzeniem kontaktowym

Przyłącze mosiądz

Model PGS.21.040  (tarcza 50mm)

Model PGS.21.050  (tarcza 50mm)

Model PGS.21.063  (tarcza 63mm)

Manometr z jednym ( tarcza 40mm/63mm) lub z dwoma (tarcza 50mm) ustalonymi fabrycznie przez producenta kontaktami

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych 

Karta Katalogowa PGS.21 PDF foto

PGS21.50
PGS21.050 VDE

Manometr z rurką Bourdona, z urządzeniem kontaktowym

Przyłącze mosiądz z aprobatą VdS , IP65 

Model PGS.21.050   (tarcza 50mm) 

Manometr do stosowania w gazowych systemach gasniczych wg EN 12094-10 (VdS/CE) 

Jeden ustalony fabrycznie przez producenta kontakt NO lub NC

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych 

Karta Katalogowa PGS.21.050 PDF foto

Manometr z rurką Bourdona, z urządzeniem kontaktowym

Przyłącze mosiądz z aprobatą VdS

Model PGS.11.040   (tarcza 40mm)

Manometr do stosowania w gazowych systemach gasniczych wg EN 12094-10 (VdS/CE) 

Jeden ustalony fabrycznie przez producenta kontakt NO lub NC

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych

Karta Katalogowa PGS.11.040 PDF foto

PGS11.040
PGS25

Manometr z rurką Bourdona, z elektronicznym przełącznikiem ciśnienia NPN lub PNP

Przyłącze mosiądz , IP67 , możliwośc wypełnienia     

Model PGS.25.050   (tarcza 50mm)

Model PGS.25.063   (tarcza 63mm)  

Każde wykonanie dobierane jest indywidualnie

Średni okres oczekiwania to 20-25 dni roboczych

Karta Katalogowa PGS.25 PDF foto

Mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia z wbudowanymi stykami alarmowymi ofertują dwie różne funkcje w ramach jednego  urządzenia. Pomiar ciśnienia przy użyciu manometru kontaktowego odbywa się bez konieczności podłączania zewnętrznego i dzięki czemu zawsze zapewniony jest widoczny odczyt wartości ciśnienia. Jednocześnie, styk alarmowy może zamykać i otwierać określony obwód w zależności od pozycji wskazówki przyrządu, co zapewnia funkcjonalność kontrolną i regulacyjną. Dostępne są różne rodzaje styków przełączających, w zależności od warunków roboczych WIKA  stosuje cztery modele: magnetyczne urządzenie kontaktowe, styki kontaktronowe, indukcyjne urządzenia kontaktowe i elektroniczne urządzenia kontaktowe.

Magnetyczne urządzenie kontaktowe

Mechaniczne magnetyczne urządzenie kontaktowe są stykami uniwersalnymi, nadającymi się do praktycznie wszystkich warunków roboczych. Ich działanie jest następujące: ramię styku  jest sterowane przez wskazówkę  przyrządu pomiarowego. Po sięgnięciu punktu nastawy, ramię styku jest przyciągane przez magnes stały i przeskakuje do ramienia nośnego. Magnes stały powoduje również zwiększenie  siły nacisku  i chroni  styki przed skutkami łuku elektrycznego podczas przełączania. Magnetyczne urządzenia kontaktowe są urządzeniami pasywnymi, bezpotencjałowymi stykami alarmowymi, niewymagającymi zasilania do pracy. Nie nadają się do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem, jak również ( ze względu na dokładność przełączania) do zastosowań  z niskim obciążeniem elektrycznymi ( np. PLC). W przypadku  przyrządów pomiarowych wypełnionych cieczą  zalecamy  stosowanie przekaźnika zabezpieczającego , aby zapewnić odpowiednie obciążenie. 

Styki kontaktronowe

Styki kontaktronowe służą do przełączania przy dużych wartościach mocy ( do 60 W), a także przy bardzo niskich wartościach prądu  i napięcia ( np. zastosowania PLC). Bistabilny styk alarmowy może być ustawiony  jako normalnie zamknięty, normalnie otwarty  lub zamiana. Końcówki styku pokryte są specjalną powłoką  i zatopione w szklanej bańce w atmosferze  gazu obojętnego, co chroni je przed korozją. Styki uruchamiane są przez magnes w wskazówce przyrządu pomiarowego, bezstykowo i bez konieczności doprowadzenia zasilanie elektrycznego. Styk nie ulega zużyciu i charakteryzuję się bardzo długim  czasem użytkowania do 106 cykli przełączania. W przypadku zastosowań z obciążeniami  pojemnościowymi  lub indukcyjnymi konieczne jest zastosowanie obwodu zabezpieczającego ze względu na występujące skoki  prądu i napięcia.

Indukcyjne urządzenia kontaktowe

Indukcyjne urządzenia kontaktowe to aktywne styki alarmowe przeznaczone  do zastosowań w obszarach niebezpiecznych ( strefy 1 i 2). Musza być stosowane w połączeniu z jednostkami kontrolnymi. Ten typ styków jest szczególnie przydatny do procesów wymagających niezawodnej  sygnalizacji  przy wysokiej częstotliwości przełączania. Indukcyjne urządzenia kontaktowe również nie podlegają zużyciu. Kluczowymi elementami są: głowica sterująca podłączona do wskazówki, układy elektroniczne całkowicie zalane masą uszczelniającą, a także konstrukcja  mechaniczna ze znacznikiem przemieszczanym przez wskazówkę przyrządu pomiarowego. Gdy znacznik wejdzie w szczelinę głowicy sterującej, zwiększa wewnętrzne pole elektryczne. Spowodowana tym zmiana prądu działa jako sygnał wejściowy wzmacniacza przełączającego jednostki sterującej.

Elektroniczne urządzenia kontaktowe

Elektroniczne urządzenia kontaktowe umożliwiają bezpośrednie przełączanie przy niskich wartościach napięcia i prądu  i z tego względu są szczególnie przydatne do sterowania PLC  i podobnych zastosowań. Styk taki składa się z indukcyjnego urządzenia wbudowanym  wzmacniaczem przełączającym ( tranzystor PNP/NPN), jednostka sterująca nie jest więc konieczna. Podobnie, jak w przypadku indukcyjnego urządzenia kontaktowego, przełączanie w tym przypadku odbywa się poprzez interakcję głowicy sterującej oraz przemieszczającego się znacznika wskazówki. Elektroniczne urządzenie kontaktowe charakteryzuje się brakiem zużycia i długim  okresem użytkowania. Nie nadaje się one jednak do zastosowań w obszarach niebezpiecznych.  

Wyników 1 - 3 z 3

model PGS.21/PGS.23

PGS21.100 / PGS21.160

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle 15-25dni roboczych
Średnica tarczy 100mm lub 160mm

Różne zakresy i wersje mosiądz

PGS23.100 / PGS23.160

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle 15-25dni roboczych
Średnica tarczy 100mm lub 160mm

Różne zakresy i wersje stal kwasowa

PGS23.063 (232.30.063)

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle 15-25dni roboczych
Średnica tarczy 63mm

Różne zakresy i wersje stal kwasowa